Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking (BM) je stálé a systematické porovnávání vlastní výkonnosti v produktivitě, kvalitě a výrobním procesu s podniky a organizacemi představujícími špičkové výkony. Jednoduchá myšlenka BM spočívá v tom, že nejúčinnější cesta pro zvýšení výkonu společnosti je učení se od ostatních a to z jejich pozitivních zkušeností.

Realizace procesu BM se zkušenostmi od nejlepších podniků, které působí ve stejném oboru a s podobnými procesy, může podniku pomoci najít způsob jak dosáhnout úspěchu a dále používat tyto postupy v upravené formě na své společnosti. BM je ideální nástroj jak efektivně využívat zdroje, redukovat náklady a zlepšovat služby.

BM je založen na porovnávání vybraných výkonnostních ukazatelů, podle kterých lze určit postavení jednotlivých podniků vůči ostatním. Právě vyhledání a stanovení těch pravých výkonnostních ukazatelů je velice důležité, protože na nich závisí celkové porovnání jednotlivých společností. Základní BM ukazatele a jejich jednotky jsou stále předmětem jednání a diskuzí s cílem minimalizovat regionální a místní vlivy, které mohou zkreslit jejich vypovídající hodnotu.

Při používání BM se "učící" společnost snaží udržovat kontakt s nejnovějšími a nejlepšími praktikami (tzv. best practises). BM není jen proces tvorby, třídění a porovnávání nebo shromažďování údajů, ale je to i dynamický proces výměny informací, který se může stát efektivním nástrojem změny k lepšímu. Záměrem BM je stanovení si reálných cílů ke zlepšování výkonnosti firmy a také pochopení změn, které se mají provést.

Na trhu obecně platí, že zákazník má snahu získat co největší užitek za co nejmenší cenu a naproti tomu dodavatel se snaží mít co největší zisk. V oblasti přirozených monopolů, jakým je i obor vodárenství, se může monopolní dodavatel dostávat s odběrateli (resp. regulačními orgány) do sporů ohledně ceny či kvality služeb. Právě benchmarking je vhodný nástroj k odbourání těchto sporů v prostředí přirozených monopolů.

Konečné důsledky BM mohou vést k:

  • efektivnějšímu rozhodování
  • stanovení si náročnějších cílů a tím pádem zlepšovat své postavení na trhu
  • nárustu spokojenosti zákazníků
  • úsporám nákladů a jejich efektivní využití